Romana
English
Selecteaza marca:
 

Termeni si conditii

 

OBLIGAÅ¢IILE FIRMEI

FIRMA se obligă:

 • să predea BENEFICIARULUI produsul(e) inchiriat(e), cu componentele ÅŸi accesoriile descrise în formularul de comanda rapida, care va fi semnat de catre ambele parti, la punctul de lucru din Bld. Bucurestii Noi, nr. 30, sector 1, Bucuresti in zilele lucratoare de luni pana vineri, in intervalul orar 09:00 - 16:30;
 • să predea BENEFICIARULUI produsul(e) inchiriat(e) în stare de funcÅ£ionare, însoÅ£it de instrucÅ£iunile de folosire, dacă acestea au fost puse la dispoziÅ£ie de producător;
 • să cedeze BENEFICIARULUI dreptul de folosinţă asupra produsul(e) inchiriat(e) pe toată durata perioadei de inchiriere;
 • să preia produsul(e) inchiriat(e) de la BENEFICIAR la data, ora ÅŸi locul precizate în formularul de comanda rapida.

OBLIGAÅ¢IILE BENEFICIARULUI

BENEFICIARUL se obligă:

 • să preia ÅŸi să predea produsul(e) inchiriat(e) conform aspectelor stabilite în formularul de comanda rapida;
 • să pună la dispoziÅ£ia FIRMEI o copie a unui document de identitate, care să fie anexată la formularul de comanda rapida;
 • să folosească produsul(e) inchiriat(e) cu diligenÅ£a unui bun proprietar, în condiÅ£ii de exploatare normală, cu respectarea instrucÅ£iunilor de folosire puse la dispoziÅ£ie de către FIRMÄ‚, ÅŸi să evite deteriorarea, pierderea sau murdărirea excesivă a acestuia, inclusiv prin dobândirea de mirosuri sesizabile;
 • să fie pe deplin răspunzător pentru utilizarea produsul(e) inchiriat(e) pentru toată perioada pentru care acesta se află în posesia sa;
 • să returneze produsul(e) inchiriat(e) în buna stare de funcÅ£ionare. Se acceptă elemente normale de uzură (urme de folosire, zgârieturi minore), dar care nu împiedică în niciun fel funcÅ£ionarea optimă a produsul(e) inchiriat(e) ÅŸi nu influenÅ£ează aspectul acestuia;
 • să returneze produsul(e) inchiriat(e) în aceeaÅŸi formă de ambalare în care l-a preluat, înÅ£elegând că montarea/demontarea sau instalarea/dezinstalarea acestuia nu cad în sarcina FIRMEI;
 • să informeze FIRMA dacă, în cazul închirierii unui scaun auto, autoturismul în care acesta a fost montat a fost implicat într-un accident rutier în timpul utilizării acestuia;
 • să plătească FIRMEI preÅ£ul de închiriere stabilit, precum ÅŸi să depună garanÅ£ia solicitată;
 • să plătească FIRMEI cheltuilelile de reparaÅ£ie sau înlocuire a produsul(e) inchiriat(e), în cazul în care la predare produsul(e) inchiriat(e) nu mai este în stare optimă de funcÅ£ionare; decizia de reparaÅ£ie sau înlocuire este luată de către FIRMÄ‚;
 • să plătească FIRMEI cheltuielile de înlocuire a produsul(e) inchiriat(e), la costul de înlocuire menÅ£ionat în Anexa 1, în oricare situaÅ£ie în care nu mai poate să-l predea FIRMEI (furt, pierdere, deteriorare care nu mai poate fi reparată etc.);
 • în cazul returnării produsul(e) inchiriat(e) excesiv de murdar(e) sau cu mirosuri sesizabile (inclusiv miros de Å£igară) să plătească o taxă de curăţare de 90 lei (TVA inclusă) pentru fiecare obiect distinct ce constituie produsul(e) inchiriat(e), aÅŸa cum sunt ele descrise în Anexa 1;
 • să plătească firmei dublul preÅ£ului de închiriere pentru fiecare zi în care obiectul se află în folosinÅ£a sa (sau în curs de returnare prin intermediul unui curier), deÅŸi ar fi trebuit să-l predea la data expirării, până la momentul returnării  sau a consemnării încetării litigiului; preÅ£ul de închiriere pe zi se calculează împărÅ£ind preÅ£ul închirierii la perioada de închiriere (în zile calendaristice);
 • să anunÅ£e cu cel puÅ£in 24 ore înainte dacă doreÅŸte prelungirea perioadei de închiriere. Decizia de prelungire a perioadei de închiriere se ia de comun acord cu FIRMA, în funcÅ£ie de programarea închirierilor (de luni-vineri, 9:00-16:30).

La terminarea perioadei de închiriere, FIRMA va inspecta produsul(e) inchiriat(e) ÅŸi va decide dacă există deteriorări în afara uzurii normale. BENEFICIARUL va fi informat de existenÅ£a oricăror astfel de deteriorări ÅŸi de costul reparaÅ£iilor sau costul de înlocuire. FIRMA va returna BENEFICIARULUI garanÅ£ia, mai puÅ£in costul reparaÅ£iilor sau costul de înlocuire. Costul reparaÅ£iilor sau costul de înlocuire este posibil să fie mai mare decât garanÅ£ia depusă de BENEFICIAR, caz în care acesta se obligă să plătească diferenÅ£a, în termen de 48 ore de la încheierea perioadei de închiriere.

ÎNCÄ‚LCAREA CONDITIILOR DE INCHIRIERE DE CÄ‚TRE BENEFICIAR

BENEFICIARUL a încălcat formularul de comanda rapidaul dacă:

 • BENEFICIARUL nu plăteÅŸte preÅ£ul închirierii ÅŸi nu depune garanÅ£ia conform formularului de comanda rapida.
 • BENEFICIARUL utilizează în mod necorespunzător echipamentul închiriat.

Dacă BENEFICIARUL a încălcat formularul de comanda rapida, FIRMA va considera formularul de comanda rapida desfiinÅ£at, fără notificare ÅŸi fără nici un fel de alte proceduri.

În cazul desfiinţării formularul de comanda rapida, BENEFICIARUL trebuie să returneze FIRMEI echipamentul cât mai curând posibil. BENEFICIARUL trebuie să plătească FIRMEI chiria pentru toată perioada în care BENEFICIARUL a avut echipamentul în posesia sa precum ÅŸi penalităţi de întârziere pentru perioada în care a întârziat returnarea acestuia.

Dacă BENEFICIARUL nu returnează echipamentul FIRMEI după ce FIRMA pune capăt perioadei  de închiriere, BENEFICIARUL trebuie să plătească FIRMEI:

 • costul înlocuirii echipamentului,
 • pretul chiriei pentru toată perioada cât echipamentul s-a aflat în posesia BENEFICIARULUI ÅŸi

FIRMA păstrează dreptul de a recupera de la BENEFICIAR orice sumă de bani în conformitate cu legile privind despăgubirile, ca urmare a încălcării de către BENEFICIAR a obligaÅ£iei de returnare a echipamentului.

ÎNCÄ‚LCAREA CONDITIILOR DE INCHIRIERE DE CÄ‚TRE FIRMÄ‚

FIRMA a încălcat formularul de comanda rapida dacă nu îÅŸi respectă obligaÅ£iile ce îi revin prin acest formular de închiriere.

Dacă FIRMA încalcă formularul de comanda rapida, BENEFICIARUL poate pune capăt formularul de comanda rapida de închiriere.

Dacă închirierea încetează datorită încălcării formularul de comanda rapidaului de către FIRMÄ‚, BENEFICIARUL trebuie să înapoieze echipamentul FIRMEI. FIRMA va plăti costurile rezonabile legate de returnarea echipamentului.

DREPTUL DE PROPRIETATE

Produsul(e) inchiriat(e) este/sunt în proprietatea exclusivă a FIRMEI. BENEFICIARUL are doar drept de folosinţă asupra echipamentului inchiriat pe durata inchirierii ÅŸi pe perioada de prelungire până la predarea lui FIRMEI.

FIRMA nu poate fi obligată să returneze contravaloarea nici unei reparaÅ£ii sau îmbunătăţiri aduse echipamentului de către BENEFICIAR.

FURTUL, PIERDEREA SAU DETERIORAREA IREPARABILÄ‚

Dacă echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil în timp ce se află în folosinÅ£a BENEFICIARULUI, acesta este pe deplin responsabil de acest fapt, indiferent de cauză, ÅŸi trebuie să plătească FIRMEI de îndată costul de înlocuire a echipamentului. După ce această plată a fost efectuată, BENEFICIARUL va deveni proprietarul echipamentului furat, pierdut sau deteriorat ireparabil ÅŸi va avea dreptul să caute orice modalitate de compensare permisă de lege pentru echipamentul furat, pierdut sau distrus.

LIMITE PRIVIND RÄ‚SPUNDEREA FIRMEI

FIRMA închiriază acest echipament aÅŸa cum este la data livrării ÅŸi nu este răspunzătoare pentru modul de funcÅ£ionare, designul, eficienÅ£a comercială sau conformitatea lui pentru un anumit scop (altul decât cel pentru care a fost destinat de producător).

FIRMA nu este răspunzătoare de pierderea, deteriorarea sau cheltuielile legate de echipament sau care se datorează utilizării de către BENEFICIAR a echipamentului.

FIRMA nu este răspunzătoare pentru posibilele accidentări rezultate din utilitarea echipamentului. Daunele provocate BENEFICIARULUI sau terÅ£ilor cad exclusiv în sarcina BENEFICIARULUI.

Pompele de sân sunt închiriate pentru partea electronică de extracÈ›ie a laptelui matern. DeÈ™i echipamentul este însoÈ›it de toate accesoriile, care sunt curățate È™i sterilizate, utilizarea acestora se face pe răspunderea BENEFICIARULUI. Din motive de igienă È™i siguranță FIRMA recomandă BENEFICIARULUI să achiziÈ›ioneze È™i să folosească propriului kit de pompare È™i colectare.

SUBÎNCHIRIEREA ECHIPAMENTULUI

BENEFICIARUL nu are voie să subînchirieze echipamentul nimănui fără consimţământul exprimat în scris al FIRMEI.

REFUZUL DE A ÎNCHIRIA

S.C. Sport Gifts S.R.L. isi rezerva dreptul de a refuza sa inchirieze echipamente oricarei persoane fizice ori juridice, fara a fi obligata sa precizeze motivul. Firma isi rezerva optiunea de a solicita informatii suplimentare de la solicitanti sau anumite sume cu titlu de garantie.

RISCUL 

În cazul neexecutării obligaÅ£iilor din formularul de comanda rapida, în tot sau în parte, din cauze independente de voinÅ£a uneia din părÅ£i, riscul formularului de comanda rapida va fi suportat de partea debitoare a obligaÅ£iei imposibil de executat, proporÅ£ional cu partea de obligaÅ£ie neexecutată.

LITIGII

Orice litigii decurgând din executarea sau neexecutarea în tot sau în parte a prezentului formularul de comanda rapida se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz de neînÅ£elegeri, litigiile vor fi rezolvate în instanÅ£a de judecată competentă.

INTRAREA ÎN VIGOARE

Formularul de comanda rapida intră în vigoare în momentul semnării sale de către cele doua părÅ£i ÅŸi al semnării de către BENEFICIAR a Anexei 2 (DeclaraÅ£ie de preluare în bună stare a obiectului formularul de comanda rapidaului).

Formularul de comanda rapida încetează în momentul returnării de către BENEFICIAR a obiectului formularul de comanda rapidaului ÅŸi semnării de către FIRMÄ‚ a Anexei 3 (DeclaraÅ£ie de recuperare în bună stare a obiectului formularul de comanda rapida).

 

Returnarea produsul(e) inchiriat(e) înainte de data ÅŸi ora stabilite prin formularul de comanda rapida de închiriere nu va presupune înapoierea contravalorii corespunzătoare perioadei rămase.